Lutein_Licaps_Capsule


Diet Supplement Product ส่วนประกอบสำคัญ #Fish_Oil EPA/DHA #Vitamin_A #Cyanocobalamin #Lecithin #Lutein Lutein Free Form สาเหตุที่ทำให้คุณตาบอดได้ ต้อหิน เบาหวานขึ้นตา เซลล์ตาเสื่อมเมื่ออายุมากขึ้น คุณต้องกินเพื่อ "ป้องกัน" ไม่ให้เกิดขึ้น #ช่วยให้ตาแข็งแรง ป้องกันประสาทตาเสื่อม #ช่วยผู้ที่ใช้สายตามาก ทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ มือถือ #ช่วยป้องกันโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง #ช่วยต้านอนุมูลอิสระที่ทำลายเซลล์ตา #ช่วยชะลอความเสื่อมของตา ทำให้เซลล์แข็งแรง #ช่วยบำรุงระบบการไหลเวียนของเลือด และเส้นเลือดฝอยที่เลี้ยงตา #เพิ่มสมรรถภาพในการมองเห็นได้ดีในที่มืด


฿1400 ฿1500(-6.67%)
  • Shipping:  

I BUILT MY SITE FOR FREE USING