Herbal_Drink_All_Love


เครื่องดื่มสมุนไพร ตรา #ออลเลิฟ น้ำสมุนไพรอุดมไปด้วยประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้าน #พลูคาว (#คาวตอง) มีประโยชน์ต่อต้านโรคต่างๆ เช่น โรคเก๊าท์ เบาหวาน มะเร็งตามอวัยวะต่างๆ เสริมภูมิต้านทาน สร้างภูมิคุ้นกันให้ร่างกาย ป้องกันและทำลายเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆ อาการวัยทอง หอบหืด ภูมิแพ้ สะเก็ดเงิน ไขมันและความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์-อัมพาต รวมทั้งโรคเสื่อมต่างๆ มากกว่า 70 ชนิด


฿1500 ฿1650(-9.09%)
  • Shipping:  

I BUILT MY SITE FOR FREE USING